Hrvatski | English

Odvjetničko društvo Barović & Gavranović Bilić osnovano je 2005.

godine spajanjem samostalnih odvjetničkih ureda Srđana Barovića i

Ive Gavranović Bilić.

Odvjetničko društvo ima 8 zaposlenih, od čega je 5 odvjetnika, 1 vježbenik s položenim pravosudnim ispitom i 1 vježbenik bez položenog pravosudnog ispita te 1 poslovna tajnica.

Komunikaciju sa odvjetničkim društvom moguće je ostvariti i na

engleskom, njemačkom, mađarskom te španjolskom jeziku.

 
 
 
 
loading

trgovačko pravo, pravo društava, građansko pravo, stvarno

pravo, radno pravo, obiteljsko pravo, zemljišno-knjižno pravo,

nasljedno pravo, stečajno pravo, upravno pravo, pravo

intelektualnog vlasništvo, parnični postupci, ovršno pravo

Boškovićeva 7, 10000 Zagreb

Hrvatska (Croatia)

Tel: +385 1 4873 221, 4873 219

Fax: +385 1 4817 434